Klimatarkiv

Klimatarkiv 2017-08-21T19:24:49+00:00

En informationsbärare behöver sparas på korrekt sätt för att inte degraderas eller förstöras över tid.

Oavsett om ni har papper, mikrografi, fotografier eller databand så har vi klimatarkiv för det.

Klimatarkiven är byggda enligt Riksarkivets föreskrifter och oavsett om ni skall arkivera i 5-10-20-30 år eller mer kan vi erbjuda ett säkert och stabilt arkivklimat där er information har de bästa förutsättningarna att behålla sitt skick under mycket lång tid.

Dotterbolaget ABM Produkter tillhandahåller Riksarkiv godkända etiketter, syrafria aktomslag  och andra produkter som är av intresse för den som vill hålla högsta standard för sitt arkiv.

 

Kontakta oss