Omvärld

23 Dec, 2015

Depona önskar er en God Jul!

2017-08-22T13:21:07+00:00 23 december 2015|

Att vi som bor i ett land, förskonat från det mesta av världens elände, skall hjälpa till efter förmåga tycker vi är en självklarhet. Därför har Depona överlämnat 250 000 kr till ”Läkare utan gränser” vilket gör Depona t [...]

22 Dec, 2014

God Jul!

2017-08-22T13:21:08+00:00 22 december 2014|

  I Juletid går tankarna till våra närmaste och kanske även en varm tanke till dem som inte har samma förutsättningar som de i vår närhet. Depona har en tradition att årligen inför Jul skänka något till organisation [...]

28 Nov, 2013

Depona tar matchen

2017-08-22T13:21:10+00:00 28 november 2013|

Depona bidrar årligen med över 25 000 000 kr till trygghet och välfärd. Det motsvarar till exempel 225 gymnasieplatser, 969 hjärtinfarktsoperationer eller hela 797 000 skolluncher! Se http://www.sverigetarmatchen.se/  fö [...]

Kontakta oss