Samhälle

28 Nov, 2013

Depona tar matchen

2017-08-22T13:21:10+00:00 28 november 2013|

Depona bidrar årligen med över 25 000 000 kr till trygghet och välfärd. Det motsvarar till exempel 225 gymnasieplatser, 969 hjärtinfarktsoperationer eller hela 797 000 skolluncher! Se http://www.sverigetarmatchen.se/  fö [...]

Kontakta oss