Digitalisering av dina arkiv – för företag, stat och kommun.

När ni har en mix av digital och fysisk information som ni behöver för er verksamhet hjälper Depona er att sammanfoga och presentera informationen.

Deponas styrka inom skanning och digital arkivering är att skräddarsy små och medelstora uppdrag helt efter era preferenser. Vi har mycket kompetenta medarbetare, många med stor erfarenhet. Tack vare det kan vi digitalisera i princip samtliga format och typer av media. Oavsett om det är udda format av dokument, ritningar, böcker, mikrografi, fotografier eller ett helt standarduppdrag har vi utrustning och personal redo för skanning och leverans i önskat format.

Vi hjälper er att överbrygga vägen från analogt till digitalt. Om inte önskad funktion finns att köpa kan våra systemutvecklare ofta skriva program för att ni skall nå den funktionalitet som ni önskar.

Deponas digitala arkivering ger er möjlighet att samla er sammanlagda information oavsett om det är digitalt eller fysiskt. För er som kund är det väsentliga att känslig information förvaltas tryggt och är lätt tillgängligt när behovet uppstår. Vi tror det är en fördel i att arkivera information på en plats som är helt skild från er övriga serverdrift. Stabiliteten och redundansen i våra arkivservrar är mycket god, varför vi känner oss trygga i uppdraget att hantera ert digitala arkiv.