Nu har ni möjlighet att veta var era dokument finns vid varje tidpunkt.

Visual Archive Office® är ett verktyg där ni ser var era samtliga arkivenheter befinner sig och vem som ansvarar för dem.

Med RFID-teknik blir hanteringen ändå smidigare och ni får blandannat direkt uppdatering i systemet när arkivmaterialet anländer till Depona.