Teknisk skanning – skanna dokument, skanna ritningar.

Depona är ett av Sveriges ledande bolag inom digitalisering av alla typer av fysiska informationsbärare där det ställs högsta tekniska krav på resultatet.

Vår specialitet är skanning av ritningar, kartor, teknisk dokumentation, böcker och alla format av bildkort, mikrofilm och mikrofiche. Vi skannar även alla typer av fotografier och filmnegativ samt röntgenfilm i högsta möjliga upplösning.

Komplett helhetslösning

Vi hjälper er att digitalisera ert fysiska material till önskat format med absolut högsta kvalitet. Depona erbjuder en komplett helhetslösning där vi i egen regi och utan underleverantörer ombesörjer hela digitaliseringsprojektet.

Teknisk skanning

Nedan är några av de tjänster som kan vara av intresse i samband med ert digitaliseringsprojekt.

Vi erbjuder följande tjänster inom skanning:

 • Planering och projektledning
 • Arkivkonsult för förberedelse av handlingar (eventuell gallring m m) på plats hos er. Vi erbjuder arkivkonsulter i flera städer.
 • Packning
 • På-plats-skanning Vi kommer till kunden för skanning av dokument. För företag/offentlig förvaltning vars information av säkerhetsskäl inte får lämna det egna kontoret, så kallad på-plats-skanning.
 • Transport
 • Förberedelse inför digitalisering
 • Digitalisering av alla kända format av ritningar, dokument, mikrofilmsmedia och fotografier.
 • Digitalt arkiv i säkrad servermiljö.
 • Programvara för ritningshantering
 • Fysisk arkivförvaltning i enlighet med RA:FS 2013:4 (Riksarkivets Författningssamling).
 • Backup genom tidsbeständig säkerhetskopia och arkivförvaltning av digitala filer på COM film. (Computer Output Microfilm).

Ni väljer fritt vilka tjänster ni önskar använda.

Skräddarsydda lösningar

Med hjälp av våra systemutvecklare kan vi skapa skräddarsydda lösningar för att uppfylla mål och visioner för er framtida informationshantering. Som komplement till våra egna programvaror samarbetar vi med flera utvecklare av digitala e-Arkiv och program för ritningshantering. Vi väljer i samarbete med Er det mest fördelaktiga alternativet.

Depona samarbetar med över 80 kommuner där vi bl a utför löpande skanning av bygglovs- och miljölovsärenden samt fastighetsritningar. Vi har ansvar för digitalisering för flera konsultbyråer och företag inom bygg- och konstruktionsbranschen.

Depona har även stor kunskap, mångårig erfarenhet och teknisk kapacitet för alla typer av uppdrag. Inte minst genom de väletablerade servicebyråer som införlivats i verksamheten, bland annat dessa:

 • A2D Technology AB
 • KM Mikrofilm AB

Kontakta oss kostnadsfritt för att få hjälp med de frågor ni har.

Vi ser fram emot att hjälpa er med ert projekt!