På-plats-skanning

Depona erbjuder en kvalificerad på-plats-tjänst för skanning av dokument för företag vars information av säkerhetsskäl inte får lämna det egna kontoret. Detta är särskilt intressant för säkerhetsklassade företag men även advokatbyråer, banker och kommuner.

Depona på-plats-skanning är ett led i digitaliseringen av ett företags eller en organisations fysiska arkiv men med den skillnaden att arbetet genomförs av personal från Depona på plats på kundens kontor.

En säker procedur

Uppdragen omfattar minst två personer (fler beroende på uppdragets omfattning) som har med sig all nödvändig utrustning såsom datorer, skannrar och även ett lokalt nätverk. Det senare är viktigt för att uppdraget ska kunna genomföras i linje med kundens och våra egna uppställda informationssäkerhetskrav. Efter avslutat uppdrag överlämnas den skannade och digitaliserade informationen på en hårddisk till beställaren. Allt i enlighet med definierade förutsättningar och önskemål.

Kvalitet med rätt teknisk utrustning

Depona på-plats-skanning hjälper inte bara företag och organisationer att skanna sin information på det egna kontoret, det höjer även kvaliteten på slutresultatet. Deponas personal har gedigen erfarenhet av skanning och rätt utrustning för att göra det bra. Våra säkerhetsklassade medarbetare har utbildning och vana att arbeta i olika system vilket ger dem rätt förutsättningar att arbeta effektivt och säkert med känslig information.