Arkivering av patientjournaler

Vårdgivare ansvarar för att verksamhetens patientjournaler behandlas i enlighet med patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter bland annat inom området hälso- och sjukvård (HSLF-FS). Enligt patientdatalagen ska patientjournaler hållas tillgängliga i tio år efter det att sista anteckning gjorts i journalen. Patientdatalagen kompletterar dataskyddsförordningen och ska tillämpas av alla vårdgivare, både i offentlig och privat regi.

Patientdatalagen ställer detaljerade krav på vårdgivare hur patientjournaler ska arkiveras och göras åtkomliga. Krav som kan vara svåra att uppfylla för vårdgivare. Att i egen regi arkivera patientjournaler på ett strukturerat och säkert sätt är såväl tids- som kostnadskrävande.

Vilken tur då att Depona är specialister på fysisk arkivering av patientjournaler! Sedan 1999 är vi ett av de främsta företagen i norden som erbjuder arkivering och arkivtjänster. Idag finns över 5 000 företag, myndigheter, statliga bolag, kommuner, regioner (f.d landsting) och sjukhus bland våra kunder.

Kvalitativt och kostnadseffektivt sätt att arkivera

Vi hjälper dig att arkivera dina patientjournaler på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt enligt kraven uppställda i patientdatalagen och kompletterande lagar och föreskrifter.

Vi erbjuder fysiska arkiv på sju orter runtom i Sverige. Det finns alltid ett Depona-arkiv i er del av landet där din journalföring förvaras säkert och tryggt. Du gör samtidigt en insats för miljön, Deponas högkapacitetsarkiv är långt mer energisnåla än traditionella arkivutrymmen.  Den begränsade mängd elektricitet som behövs till våra arkiv kommer uteslutande från vatten- eller vindkraft. Tack vare vårt unika webbaserade och användarvänliga arkivsystem Visual Archive® får du full kontroll, överblick och tillgång till era arkiv. En beställning av arkivmaterial utförs inom några få timmar.

Välkommen!