Arkivkonsult - på plats | Depona Visual Archive
Depona Visual Archive
Arkivkonsult2024-04-16T10:00:41+02:00

Arkivkonsult – På plats

Depona erbjuder företag och organisationer runtom i Sverige möjlighet att ha en erfaren och utbildad arkivarie som på plats kan hjälpa er med era fysiska och digitala arkiv.

En kvinna som skriver i en pärm

Fyll i dina uppgifter
så kontaktar vi dig

  Få struktur på dina dokument med en arkivkonsult

  Det är inte alltid så lätt att veta vilka dokument som den egna verksamheten måste spara och vilka som kan kastas. Ett effektivt sätt att skapa interna rutiner och därmed få kontroll över detta dokumentflöde är att upprätta dokumenthanteringsplaner. Detta och mycket annat kan en Arkivkonsult på plats från Depona hjälpa till med!

  En Arkivkonsult från Depona är ett stort steg på vägen mot att få en god ordning och struktur i de egna arkiven från grunden. Från förteckning av nytillkommet material till leverans till myndigheter eller arkivförvaring. Och tack vare att allt sker direkt på plats hos er så får er personal möjlighet att ta del av våra erfarenheter och kunskaper, något som effektiviserar ert framtida arkivarbete.

  En hög med pärmar som ligger på varandra
  Två kvinnor som kollar på en dator i ett arkiv

  En flexibel resurs som hjälper dig på plats

  I arbetet kan Arkivkonsulten använda företagets befintliga arkivförteckningsapplikationer såsom exempelvis Visual Arkiv.

  Depona på-plats Arkivkonsult är ett flexibelt och effektivt sätt att få ordning på de egna arkiven baserat på ett samarbete mellan kundens egna arkivarieresurser och vår konsult. Ett samarbete som tar tillvara kunskap om den egna verksamhetens behov kombinerat med externa erfarenheter och nya infallsvinklar.

  Arkivkonsult kan hjälpa till med

  • Se över organisationen av arkiv vilket inkluderar såväl analoga som digitala dokument samt databasstrukturer
  • Förteckning av arkiv (såväl allmänna arkivscheman som verksamhetsbaserad arkivredovisning kan användas)
  • Ordnande av arkiv där kopior och annan inte nödvändig information rensas ut
  • Sortering av handlingar med aktomslag varefter dessa flyttas till etiketterade boxar med information om årtal, typ av handling samt arkivbildare
  • Formulering av arkivrutiner och assistans vid utveckling av dokumenthanteringsplaner i enlighet med gällande lagar och förordningar
  • Utveckling av processkarta med tillhörande processbeskrivning då processorienterad arkivredovisning används

  Vanliga frågor om arkivkonsult på-plats

  Vad innebär ISO 9001-certifieringen för Depona och deras kunder?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 9001-certifieringen är ett bevis på Deponas engagemang för kvalitet och kontinuerlig förbättring. Genom att följa ISO 9001-standardens krav visar Depona att de arbetar enligt en strukturerad kvalitetsledningsmodell. Detta innebär att de strävar efter att uppfylla och överträffa kundförväntningar genom att förbättra sina processer och tjänster kontinuerligt. För kunderna innebär detta ökad tillförlitlighet och förtroende för Deponas produkter och tjänster.

  Hur bidrar ISO 14001-certifieringen till företagets miljöansvar och hållbarhetsarbete?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 14001-certifieringen bekräftar företagets åtagande att minska sin miljöpåverkan och främja hållbarhet. Genom att implementera ett effektivt miljöledningssystem kan företaget minimera sin operationella påverkan på miljön genom att kontinuerligt förbättra och minska avfall, energiförbrukning och utsläpp. Genom att vara ISO 14001-certifierat visar företaget sitt engagemang för att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och ta ansvar för miljön.

  Vad innebär ISO 27001-certifieringen för hanteringen av känslig information och data?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 27001-certifieringen är ett starkt bevis på fokuset på informationssäkerhet och skydd av känslig information. Genom att vara certifierade enligt ISO 27001 visar företaget att det har implementerat omfattande säkerhetskontroller och hanteringssystem för att förebygga, upptäcka och hantera säkerhetshot. Detta ger kunderna trygghet i att deras information hanteras med högsta möjliga säkerhetsstandard och skyddas mot obehörig åtkomst, ändring eller förlust. ISO 27001-certifieringen är ett viktigt steg för att säkerställa att företaget lever upp till höga krav på informationssäkerhet och ger sina kunder den säkerhet de behöver.

  Go to Top