Arkivering av dokument

En verksamhet genererar många olika typer av dokument. Dessa kan vara analogt tryckta på papper eller digitalt lagrade datafiler. Informationen i dokumentet omfattas av lagar och förordningar som avgör om, hur länge och hur dokumentet minst skall arkiveras.

Det kan vara svårt att avgöra hur länge olika dokument måste arkiveras. Att sedan i egen regi arkivera dem på rätt sätt kan vara såväl tids- som kostnadskrävande.

Depona är specialister på fysisk och digital arkivering av dokument. Vi kan hjälpa dig arkivera dina dokument på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt i linje med lagstiftningens krav.

Fysiska arkiv på sju orter

Vi erbjuder fysiska arkiv på sju orter runtom i Sverige. Det finns alltid ett Depona-arkiv i er närhet där din bokföring förvaras säkert och tryggt. Och du gör samtidigt en insats för miljön, all el till våra arkiv kommer från vatten- eller vindkraft. Tack vare vårt unika webbaserade och användarvänliga arkivsystem Visual Archive® får du full kontroll, överblick och tillgång till era arkiv. En beställning av arkivmaterial utförs inom några få timmar.