Visual Archive – En enkel arkivlösning för dina filer

Visual Archive är vårt unika webbaserade arkivhanteringssystem som tillsammans med vår digitala arkivtjänst erbjuder dig en komplett digitaliserad arkivlösning, ett Depona e-Arkiv med fillagring i Sverige.

Bättre kontroll, tillgänglighet och enkelt att använda.

Visual Archive ger dig full kontroll och överblick över dina arkiv, oavsett storlek. Du laddar upp information och har access till dina arkiv från var som helst, från vilken enhet som helst och närhelst du vill. Vi garanterar funktionaliteten, tillgängligheten och driftsäkerheten. Försäkring och möjlighet att säkerställa dokument och data ingår.

Depona Free Depona Smart Depona Plus
Gratis
63 kr/mån exkl. moms
220 kr/mån exkl. moms
Säkert långtidsarkiv Ett riktigt slutarkiv där du samlar alla dokument, filer, bilder etc för framtiden.
Ja Ja Ja
Fri tillgång Alltid tillgängligt dygnet runt årets alla dagar, minst 99,8%.
Ja Ja Ja
Försäkrat Försäkring mot dataförlust ingår, försäkringen täcker kostnaden för att återställa filer i händelse av skada.
Ja Ja Ja
Fri delning Lilla arkivet medger delning från mobil platform. Stora arkivet medger fri delning från både mobil och stationär enhet.
Mobil och desktop Mobil och desktop Mobil och desktop
E-posta till ditt arkiv Automatisk arkivering! E-posta filer direkt till arkivet, det arkiveras korrekt med unikt ID, årtal och erforderlig information för långtidsarkivering.
Ja Ja Ja
Fler användare Ett riktigt slutarkiv där du samlar alla dokument, filer, bilder etc för framtiden.
Nej Nej Ja
Utrymme Ett riktigt slutarkiv där du samlar alla dokument, filer, bilder etc för framtiden.
1 GB 20 GB 50 GB
Inget extra
utrymme
Extra utrymme
2 kr / GB och månad
Extra utrymme
2 kr / GB och månad
Depona free
Gratis
Säkert långtidsarkiv
Ja
Fri tillgång
Ja
Försäkrat
Ja
Fri delning
Mobil och desktop
E-posta till ditt arkiv
Ja
Fler användare
Nej
Utrymme
1 GB
Inget extra utrymme
Depona Smart
63 kr/mån exkl. moms
Säkert långtidsarkiv
Ja
Fri tillgång
Ja
Försäkrat
Ja
Fri delning
Mobil och desktop
E-posta till ditt arkiv
Ja
Fler användare
Nej
Utrymme
20 GB
Extra utrymme
2 kr / GB och månad
Depona Plus
220 kr/mån exkl. moms
Säkert långtidsarkiv
Ja
Fri tillgång
Ja
Försäkrat
Ja
Fri delning
Mobil och desktop
E-posta till ditt arkiv
Ja
Fler användare
Ja
Utrymme
50 GB
Extra utrymme
2 kr / GB och månad