Om Depona - Vår affärsidé | Depona Visual Archive
Depona Visual Archive
Om Depona2024-04-29T11:20:46+02:00

Arkivering som den alltid borde vara

Välkommen till Depona! Vår affärsidé är att erbjuda företag, organisationer, statliga myndigheter och kommuner marknadens bästa fysiska och digitala arkivtjänster.

En glad tjej i klänning

Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig

  Deponas vision

  Vår vision är att ständigt förnya den svenska arkivmarknaden med innovativa, användarvänliga och kundanpassade arkivlösningar som är serviceorienterade, flexibla och inte minst kostnadseffektiva.

  Vi är ett av Nordens ledande företag specialiserade på arkivering och arkivtjänster. Vi förvaltar arkiv åt företag, organisationer, stat, kommun och landsting. Vi har idag över 4 000 kunder.

  Depona AB är moderbolag i en dokumentshanteringskoncern som innefattar bland annat bolagen Arkivservice Svenskt Arkiv AB, Infoscandic AB samt ABM Produkter AB. Deponagruppen har cirka 240 heltidsanställda och omsatte 2022 cirka 275 MSEK.

  Serverhall
  Serverhall

  Arkivering som den alltid borde varit

  Vi hjälper våra kunder bevara sin information, både analogt och digitalt, för framtiden och därför är vi måna om allas vår gemensamma framtid. All el till våra anläggningar kommer från förnyelsebar vind- och vattenkraft. Vi avsätter medel till en miljöfrämjande stiftelse för klimatkompensering och ger bidrag årligen till såväl Läkare Utan Gränser som SOS Barnbyar.

  Vi vill vara ditt förstahandsval av arkivtjänster genom att erbjuda arkivering som den alltid borde vara. Låt oss visa dig varför.

  Lite fakta om oss

  Vanliga frågor om Depona

  Vad innebär ISO 9001-certifieringen för Depona och deras kunder?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 9001-certifieringen är ett bevis på Deponas engagemang för kvalitet och kontinuerlig förbättring. Genom att följa ISO 9001-standardens krav visar Depona att de arbetar enligt en strukturerad kvalitetsledningsmodell. Detta innebär att de strävar efter att uppfylla och överträffa kundförväntningar genom att förbättra sina processer och tjänster kontinuerligt. För kunderna innebär detta ökad tillförlitlighet och förtroende för Deponas produkter och tjänster.

  Hur bidrar ISO 14001-certifieringen till företagets miljöansvar och hållbarhetsarbete?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 14001-certifieringen bekräftar företagets åtagande att minska sin miljöpåverkan och främja hållbarhet. Genom att implementera ett effektivt miljöledningssystem kan företaget minimera sin operationella påverkan på miljön genom att kontinuerligt förbättra och minska avfall, energiförbrukning och utsläpp. Genom att vara ISO 14001-certifierat visar företaget sitt engagemang för att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och ta ansvar för miljön.

  Vad innebär ISO 27001-certifieringen för hanteringen av känslig information och data?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 27001-certifieringen är ett starkt bevis på fokuset på informationssäkerhet och skydd av känslig information. Genom att vara certifierade enligt ISO 27001 visar företaget att det har implementerat omfattande säkerhetskontroller och hanteringssystem för att förebygga, upptäcka och hantera säkerhetshot. Detta ger kunderna trygghet i att deras information hanteras med högsta möjliga säkerhetsstandard och skyddas mot obehörig åtkomst, ändring eller förlust. ISO 27001-certifieringen är ett viktigt steg för att säkerställa att företaget lever upp till höga krav på informationssäkerhet och ger sina kunder den säkerhet de behöver.

  Go to Top