Om Depona

Om Depona2019-03-12T16:22:15+00:00

Depona AB har som affärsidé att erbjuda företag, organisationer och myndigheter en fysisk arkivtjänst på distans med högsta kvalité och servicegrad till ett attraktivt pris.

Depona AB är moderbolag i en dokumenthanteringskoncern som omfattar dotterbolagen:

Arkivservice Svenskt Arkiv AB, Svenskt Dataarkiv AB, Infoscandic AB och ABM Produkter AB.

I koncernen ingår även helägda dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och Lettland.

Depona koncernen omsatte år 2016 ca 160 milj kr.

Antalet anställda är ca 130 st.

Depona tillhandahåller en kundanpassad arkiv- och dokumenthanterings tjänst med högsta möjliga mätbara kvalité, baserad på förvaltning av alla typer av dokumentation och ritningar.

Förvaltningen sker med tillämpning av den senaste tekniken och innovativa kundanpassade lösningar för att säkerställa och underlätta arkivering och återsökning.

Depona har ett affärsområde, dokumenthantering, och ett fokus:

Att till ett konkurrenskraftigt pris leverera den bästa (service, kvalité, teknik) arkiv- och dokumenthanteringstjänsten på marknaden. Bolagets tjänster omfattar arkivering och konvertering till digitalt format av alla typerav mediabärare som pappersdokument, ritningar, kartor, mikrofilm och fiche, röntgenfilm, olika digitala medier och digital arkivering.

Depona vilar på en stabil grund då bolaget förutom sina många och välkända kunder är mycket finansiellt starkt.

Depona har sedan sju år tillbaka högsta kreditvärdighet, ”trippel A” rating (AAA), hos kreditupplysningsbolaget Soliditet.

Depona är kvalitetscertifierat enligt standarden ISO 9001 och för miljöledning ISO 14001.

Depona har kunder från alla typer av branscher och storleken varierar från de största internationella koncernerna till småföretag.

Vi förvaltar även mycket stora volymer arkiv åt myndigheter, statliga bolag, kommuner, landsting och sjukhus. Det totala antalet kunder uppgår till över 4 000 st.

Depona är sedan 2006 ett av Nordens största företag som är specialiserat på arkivering och arkivtjänster.

Depona ägs av Svenska Standarbolag AB samt ledningen.

Depona erbjuder en rikstäckande arkivtjänst genom våra arkivcentra på följande orter:

Vilhelmina, Falun, Stockholm- (Södertälje), Katrineholm, Göteborg samt Malmö.

Kontakta oss

Kontakta oss

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close