Arkivering som den alltid borde vara

Välkommen till Depona! Vår affärsidé är att erbjuda företag, organisationer, statliga myndigheter och kommuner marknadens bästa fysiska och digitala arkivtjänster. Vår vision är att ständigt förnya den svenska arkivmarknaden med innovativa, användarvänliga och kundanpassade arkivlösningar som är serviceorienterade, flexibla och inte minst kostnadseffektiva.

Vi är ett av Nordens ledande företag specialiserade på arkivering och arkivtjänster. Vi förvaltar arkiv åt företag, organisationer, stat, kommun och landsting. Vi har idag över 4 000 kunder.

Depona AB är moderbolag i en dokumentshanteringskoncern som innefattar bland annat bolagen Arkivservice Svenskt Arkiv AB, Infoscandic AB samt ABM Produkter AB. Deponagruppen har cirka 240 heltidsanställda och omsatte 2022 cirka 275 MSEK.

Lite fakta om oss:

  • Depona är kvalitetscertifierat enligt standarden ISO 9001 och för miljöledning enligt ISO 14001 och även för informationssäkerhet – ISO 27001!
  • Depona erbjuder rikstäckande arkivtjänster med arkivcentra från Malmö i söder, via Göteborg, Katrineholm och Stockholm till Vilhelmina i norr
  • Depona har oavbrutet sedan 15 år högsta kreditvärdighetsrating, AAA, hos kreditupplysningsbolaget Soliditet
  • Depona ägs av de Svenska grundarna

Arkivering som den alltid borde varit

Vi hjälper våra kunder bevara sin information, både analogt och digitalt, för framtiden och därför är vi måna om allas vår gemensamma framtid. All el till våra anläggningar kommer från förnyelsebar vind- och vattenkraft. Vi avsätter medel till en miljöfrämjande stiftelse för klimatkompensering och ger bidrag årligen till såväl Läkare Utan Gränser som SOS Barnbyar.

Vi vill vara ditt förstahandsval av arkivtjänster genom att erbjuda arkivering som den alltid borde vara. Låt oss visa dig varför.

Depona i andra länder

Depona i andra länder

Depona.no

Depona.dk

Depona.fi

Depona.lv