Alla dessa dokument på papper – spara eller inte spara?

En verksamhet genererar många olika typer av pappersdokument. Bokföring, fakturor, löneunderlag, patient-journaler och personalhandlingar för att nämna några. Beroende på informationen i alla dessa dokument omfattas de av olika lagar och förordningar (bokföringslagen, GDPR med flera) som avgör om, hur och hur länge dokumentet måste sparas, det vill sägas arkiveras. Dessutom ställs olika krav på hur åtkomliga dokumenten skall vara efter att de har arkiverats.

Det kan vara krångligt och svårt att avgöra om och hur länge olika dokument måste arkiveras. Att sedan i egen regi arkivera dem på rätt sätt kan vara såväl tids- som kostnadskrävande.

Depona erbjuder alla de arkivlösningar du behöver för att underlätta er arkivprocess av analoga dokument tryckta på papper. Detta oavsett om det gäller ett företag, en organisation, en statlig myndighet, en kommun eller ett landsting. Vi kan hjälpa dig arkivera dina dokument på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt helt i linje med lagstiftningens krav.

I centrum på vårt erbjudande är våra säkra fysiska arkiv runtom i Sverige från Malmö i söder till Vilhelmina i norr och vårt unika webbaserade och användarvänliga arkivhanteringssystem Visual Archive®. Detta ger dig full kontroll, överblick och tillgång till era arkiv. En beställning av arkivmaterial utförs normalt inom några få timmar. Då dokument ska förstöras ombesörjer vi detta och utfärdar destruktionsintyg. En komplett arkivlösning från A till Ö.

Hos Depona är arkivering av dokument som den alltid borde ha varit.

Läs mer om vad du bör tänka på vid arkivering av olika typer av handlingar och hur vi kan hjälpa dig: