Arkivera digitala ettor och nollor på ett lättillgängligt och säkert sätt med våra tjänster inom digital arkivering

En verksamhet genererar många olika typer av dokument på papper och i digitalt format. Bokföring, fakturor, löneunderlag, patientjournaler och personalhandlingar för att nämna några. Beroende på informationen i alla dessa dokument omfattas de av olika lagar och förordningar (bokföringslagen, GDPR med flera) som avgör om, hur och hur länge dokumentet måste sparas, det vill sägas arkiveras. Dessutom ställs olika krav på hur åtkomliga dokumenten skall vara efter att de har arkiverats.

Det kan vara krångligt och svårt att avgöra om och hur länge olika dokument måste arkiveras. Att sedan i egen regi arkivera denna mix av papper och datafiler på rätt sätt kan vara såväl tids- som kostnadskrävande.

Lösningen för många är en digital transformation av de egna arkiven där alla dokument som måste arkiveras för framtiden flyttas till ett enhetligt digitalt format. Depona kan hjälpa dig att överbrygga denna gräns mellan det analoga och det digitala.

Vi erbjuder teknisk skanning av dokument, ritningar, kartor, teknisk dokumentation, böcker, bildkort, mikrofilm, mikrofiche och fotografier. Ja, listan kan göras lång.

När sedan transformationen från analogt till digitalt är klart så finns Depona e-Arkiv. e-Arkiv är en professionell och molnbaserad digital arkivlösning, ditt digitala arkiv i molnet, som ger dig full kontroll, överblick och tillgång till era arkiv. Det är även en lösning på vägen för att uppfylla din organisations GDPR-strategi.

Hos Depona är digital arkivering som den alltid borde ha varit.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dina arkiv ta klivet in i den digitaliserade världen av ettor och nollor på ett säkert sätt: