Skanning på plats | Depona Visual Archive
Depona Visual Archive
Skanning på plats2024-04-12T14:46:35+02:00

Skanning – på plats

Depona erbjuder en kvalificerad på-plats-tjänst för skanning av dokument för företag vars information av säkerhetsskäl inte får lämna det egna kontoret.

En glad tjej i klänning

Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig

  En säker procedur

  Depona på-plats-skanning är ett led i digitaliseringen av ett företags eller en organisations fysiska arkiv men med den skillnaden att arbetet genomförs av personal från Depona på plats på kundens kontor. Detta är särskilt intressant för säkerhetsklassade företag men även advokatbyråer, banker och kommuner.

  Uppdragen omfattar minst två personer (fler beroende på uppdragets omfattning) som har med sig all nödvändig utrustning såsom datorer, skannrar och även ett lokalt nätverk. Det senare är viktigt för att uppdraget ska kunna genomföras i linje med kundens och våra egna uppställda informationssäkerhetskrav. Efter avslutat uppdrag överlämnas den skannade och digitaliserade informationen på en hårddisk till beställaren. Allt i enlighet med definierade förutsättningar och önskemål.

  Kvalitet med rätt teknisk utrustning

  Depona på-plats-skanning hjälper inte bara företag och organisationer att skanna sin information på det egna kontoret, det höjer även kvaliteten på slutresultatet. Deponas personal har gedigen erfarenhet av skanning och rätt utrustning för att göra det bra. Våra säkerhetsklassade medarbetare har utbildning och vana att arbeta i olika system vilket ger dem rätt förutsättningar att arbeta effektivt och säkert med känslig information.

  Vanliga frågor om Skanning – på plats

  Vad innebär ISO 9001-certifieringen för Depona och deras kunder?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 9001-certifieringen är ett bevis på Deponas engagemang för kvalitet och kontinuerlig förbättring. Genom att följa ISO 9001-standardens krav visar Depona att de arbetar enligt en strukturerad kvalitetsledningsmodell. Detta innebär att de strävar efter att uppfylla och överträffa kundförväntningar genom att förbättra sina processer och tjänster kontinuerligt. För kunderna innebär detta ökad tillförlitlighet och förtroende för Deponas produkter och tjänster.

  Hur bidrar ISO 14001-certifieringen till företagets miljöansvar och hållbarhetsarbete?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 14001-certifieringen bekräftar företagets åtagande att minska sin miljöpåverkan och främja hållbarhet. Genom att implementera ett effektivt miljöledningssystem kan företaget minimera sin operationella påverkan på miljön genom att kontinuerligt förbättra och minska avfall, energiförbrukning och utsläpp. Genom att vara ISO 14001-certifierat visar företaget sitt engagemang för att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och ta ansvar för miljön.

  Vad innebär ISO 27001-certifieringen för hanteringen av känslig information och data?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 27001-certifieringen är ett starkt bevis på fokuset på informationssäkerhet och skydd av känslig information. Genom att vara certifierade enligt ISO 27001 visar företaget att det har implementerat omfattande säkerhetskontroller och hanteringssystem för att förebygga, upptäcka och hantera säkerhetshot. Detta ger kunderna trygghet i att deras information hanteras med högsta möjliga säkerhetsstandard och skyddas mot obehörig åtkomst, ändring eller förlust. ISO 27001-certifieringen är ett viktigt steg för att säkerställa att företaget lever upp till höga krav på informationssäkerhet och ger sina kunder den säkerhet de behöver.

  Go to Top