Arkivering av dokument | Depona Visual Archive
Depona Visual Archive
Arkivering av dokument2024-04-29T11:17:18+02:00

Arkivering av dokument

Depona kan hjälpa dig arkivera dina dokument på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt i linje med lagstiftningens krav.

En glad blond kvinna

Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig

  Kvalitativ och kostnadseffektiv arkivering

  En verksamhet genererar många olika typer av dokument. Dessa kan vara analogt tryckta på papper eller digitalt lagrade datafiler. Informationen i dokumentet omfattas av lagar och förordningar som avgör om, hur länge och hur dokumentet minst skall arkiveras.

  Det kan vara svårt att avgöra hur länge olika dokument måste arkiveras. Att sedan i egen regi arkivera dem på rätt sätt kan vara såväl tids- som kostnadskrävande.

  Depona är specialister på fysisk och digital arkivering av dokument. Vi kan hjälpa dig arkivera dina dokument på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt i linje med lagstiftningens krav.

  Fysiska arkiv på sju orter

  Vi erbjuder fysiska arkiv på sju orter runtom i Sverige. Det finns alltid ett Depona-arkiv i er närhet där din bokföring förvaras säkert och tryggt. Och du gör samtidigt en insats för miljön, all el till våra arkiv kommer från vatten- eller vindkraft. Tack vare vårt unika webbaserade och användarvänliga arkivsystem Visual Archive® får du full kontroll, överblick och tillgång till era arkiv. En beställning av arkivmaterial utförs inom några få timmar.

  Vanliga frågor om arkivering av dokument

  Vad innebär ISO 9001-certifieringen för Depona och deras kunder?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 9001-certifieringen är ett bevis på Deponas engagemang för kvalitet och kontinuerlig förbättring. Genom att följa ISO 9001-standardens krav visar Depona att de arbetar enligt en strukturerad kvalitetsledningsmodell. Detta innebär att de strävar efter att uppfylla och överträffa kundförväntningar genom att förbättra sina processer och tjänster kontinuerligt. För kunderna innebär detta ökad tillförlitlighet och förtroende för Deponas produkter och tjänster.

  Hur bidrar ISO 14001-certifieringen till företagets miljöansvar och hållbarhetsarbete?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 14001-certifieringen bekräftar företagets åtagande att minska sin miljöpåverkan och främja hållbarhet. Genom att implementera ett effektivt miljöledningssystem kan företaget minimera sin operationella påverkan på miljön genom att kontinuerligt förbättra och minska avfall, energiförbrukning och utsläpp. Genom att vara ISO 14001-certifierat visar företaget sitt engagemang för att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och ta ansvar för miljön.

  Vad innebär ISO 27001-certifieringen för hanteringen av känslig information och data?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 27001-certifieringen är ett starkt bevis på fokuset på informationssäkerhet och skydd av känslig information. Genom att vara certifierade enligt ISO 27001 visar företaget att det har implementerat omfattande säkerhetskontroller och hanteringssystem för att förebygga, upptäcka och hantera säkerhetshot. Detta ger kunderna trygghet i att deras information hanteras med högsta möjliga säkerhetsstandard och skyddas mot obehörig åtkomst, ändring eller förlust. ISO 27001-certifieringen är ett viktigt steg för att säkerställa att företaget lever upp till höga krav på informationssäkerhet och ger sina kunder den säkerhet de behöver.

  Go to Top