Molnlagring | Depona Visual Archive
Depona Visual Archive
Molnlagring2024-04-22T11:59:10+02:00

Molnlagring – DeponaVisalArchive.se en enkel arkivlösning för dina filer

Visual Archive är vårt unika webbaserade arkivhanteringssystem som tillsammans med vår digitala arkivtjänst erbjuder dig en komplett digitaliserad arkivlösning, ett Depona e-Arkiv med fillagring i Sverige.

En glad tjej med en "Servrar i Sverige" stämpel

Skapa konto!

Depona Free, Smart och Plus©
Med Depona Free kan du använda ett begränsat utrymme helt utan kostnad. Depona Smart är versionen för dig med eget behov av att lagra och dela dokument. Depona Plus ger dig full möjligt att skapa fler användare som du vill ska ha tillgång till arkivet.

rel=

DeponaVisualArchive.se
– en plats där filer mår bra!

Bättre kontroll, tillgänglighet och enkelt att använda.

Visual Archive ger dig full kontroll och överblick över dina arkiv, oavsett storlek. Du laddar upp information och har access till dina arkiv från var som helst, från vilken enhet som helst och närhelst du vill. Vi garanterar funktionaliteten, tillgängligheten och driftsäkerheten. Försäkring och möjlighet att säkerställa dokument och data ingår.

Depona FreeDepona SmartDepona Plus
Gratis
63 kr/mån exkl. moms
220 kr/mån exkl. moms
Säkert långtidsarkivEtt riktigt slutarkiv där du samlar alla dokument, filer, bilder etc för framtiden.
JaJaJa
Fri tillgångAlltid tillgängligt dygnet runt årets alla dagar, minst 99,8%.
JaJaJa
FörsäkratFörsäkring mot dataförlust ingår, försäkringen täcker kostnaden för att återställa filer i händelse av skada.
JaJaJa
Fri delningLilla arkivet medger delning från mobil platform. Stora arkivet medger fri delning från både mobil och stationär enhet.
Mobil och desktopMobil och desktopMobil och desktop
E-posta till ditt arkivAutomatisk arkivering! E-posta filer direkt till arkivet, det arkiveras korrekt med unikt ID, årtal och erforderlig information för långtidsarkivering.
JaJaJa
Fler användareEtt riktigt slutarkiv där du samlar alla dokument, filer, bilder etc för framtiden.
NejNejJa
UtrymmeEtt riktigt slutarkiv där du samlar alla dokument, filer, bilder etc för framtiden.
1 GB20 GB50 GB
Inget extra
utrymme
Extra utrymme
2 kr / GB och månad
Extra utrymme
2 kr / GB och månad
Depona Free
Gratis
Säkert långtidsarkiv
Ja
Fri tillgång
Ja
Försäkrat
Ja
Fri delning
Mobil och desktop
E-posta till ditt arkiv
Ja
Fler användare
Nej
Utrymme
1 GB
Depona Smart
63 kr/mån exkl. moms
Säkert långtidsarkiv
Ja
Fri tillgång
Ja
Försäkrat
Ja
Fri delning
Mobil och desktop
E-posta till ditt arkiv
Ja
Fler användare
Nej
Utrymme
20 GB
Depona Plus
220 kr/mån exkl. moms
Säkert långtidsarkiv
Ja
Fri tillgång
Ja
Försäkrat
Ja
Fri delning
Mobil och desktop
E-posta till ditt arkiv
Ja
Fler användare
Ja
Utrymme
50 GB

Vanliga frågor om Molnlagring

Vad innebär ISO 9001-certifieringen för Depona och deras kunder?2024-04-23T10:18:25+02:00

ISO 9001-certifieringen är ett bevis på Deponas engagemang för kvalitet och kontinuerlig förbättring. Genom att följa ISO 9001-standardens krav visar Depona att de arbetar enligt en strukturerad kvalitetsledningsmodell. Detta innebär att de strävar efter att uppfylla och överträffa kundförväntningar genom att förbättra sina processer och tjänster kontinuerligt. För kunderna innebär detta ökad tillförlitlighet och förtroende för Deponas produkter och tjänster.

Hur bidrar ISO 14001-certifieringen till företagets miljöansvar och hållbarhetsarbete?2024-04-23T10:18:25+02:00

ISO 14001-certifieringen bekräftar företagets åtagande att minska sin miljöpåverkan och främja hållbarhet. Genom att implementera ett effektivt miljöledningssystem kan företaget minimera sin operationella påverkan på miljön genom att kontinuerligt förbättra och minska avfall, energiförbrukning och utsläpp. Genom att vara ISO 14001-certifierat visar företaget sitt engagemang för att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och ta ansvar för miljön.

Vad innebär ISO 27001-certifieringen för hanteringen av känslig information och data?2024-04-23T10:18:25+02:00

ISO 27001-certifieringen är ett starkt bevis på fokuset på informationssäkerhet och skydd av känslig information. Genom att vara certifierade enligt ISO 27001 visar företaget att det har implementerat omfattande säkerhetskontroller och hanteringssystem för att förebygga, upptäcka och hantera säkerhetshot. Detta ger kunderna trygghet i att deras information hanteras med högsta möjliga säkerhetsstandard och skyddas mot obehörig åtkomst, ändring eller förlust. ISO 27001-certifieringen är ett viktigt steg för att säkerställa att företaget lever upp till höga krav på informationssäkerhet och ger sina kunder den säkerhet de behöver.

Go to Top