Visual Archive - SaaS | Depona Visual Archive
Depona Visual Archive
Visual Archive – SaaS2024-04-12T16:19:28+02:00

Visual Archive – SaaS

Visual Archive är vårt webbaserade system för arkivhantering som smidigt ger dig åtkomst till både dina fysiska dokument och digitala filer.

En man och en kvinna läser ett dokument

Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig

  Beprövad och kostnadseffektiv lösning utvecklad specifikt för arkivhantering

  Implementering av en kostnadseffektiv lösning för arkivhantering är essentiell för att effektivisera dokumenthantering. Denna skräddarsydda lösning minskar tid och resursanvändning genom att tillämpa beprövade metoder för robust och tillförlitligt arkiveringssystem. Det minimerar dataförlustrisk och säkerställer lättillgänglig information, samtidigt som det stöder kostnadseffektivitet och efterlevnad av dataskyddsregler, vilket förbättrar företagets organisation och stärker dess marknadsrykte.

  Kontinuerlig vidareutveckling

  Kontinuerlig förbättring är nyckeln till framgångsrik arkivhantering, där anpassningsbara och skalbara lösningar är avgörande för att hålla jämna steg med teknologisk utveckling och framtidens behov. Processen omfattar regelbundna uppdateringar, med fokus på användarfeedback, tekniska framsteg och lagändringar, för att förutse och anpassa sig till nya trender inom dataskydd och cybersäkerhet. En arkivlösning som fokuserar på kontinuerlig utveckling garanterar tillgång till senaste innovationer, ökar säkerheten och effektiviteten, och stärker förtroendet hos kunder och intressenter genom ett seriöst förhållningssätt till datasäkerhet och resurshantering.

  Automatiska uppdateringar

  Automatiska uppdateringar är avgörande för modern arkivhantering, hållande systemet uppdaterat med teknologiska framsteg, regelverk och säkerhetskrav. Dessa uppdateringar möjliggör kontinuerliga förbättringar och innovationer utan driftstörningar, förbättrar användarvänlighet, säkerhet och effektivitet, samtidigt som de minimerar manuell övervakning och sårbarheter i datasäkerhet. Automatiska uppdateringar erbjuder en kostnadseffektiv lösning genom att minska behovet av manuella uppgraderingar och support, säkerställande att systemet ständigt utvecklas för att möta nuvarande och framtida utmaningar.

  Enkelt att komma i gång och använda

  I den snabbt föränderliga affärsvärlden är användarvänliga och lättimplementerade verktyg och system essentiella, speciellt för arkivhantering och dokumentförvaltning.

  Snabbare avkastning på Investeringen2024-04-03T09:50:43+02:00

  Genom att minimera inlärningskurvan och underlätta en snabb implementering kan du snabbare se en avkastning på sin investering. Anställda kan spendera mindre tid på att hantera dokument och mer tid på värdeskapande aktiviteter, vilket direkt bidrar till företagets bottenlinje.

  Minimalt underhåll2024-04-03T09:50:29+02:00

  Dessa lösningar kräver vanligtvis mindre underhåll, vilket ytterligare minskar det totala ägandekostnaden. Automatiska uppdateringar och molnbaserade tjänster säkerställer att systemet alltid är uppdaterat med de senaste funktionerna och säkerhetsåtgärderna utan att kräva manuellt ingripande från användarens sida.

  Tillgänglighet och flexibilitet2024-04-03T09:49:59+02:00

  Tillgänglighet är en annan nyckelfaktor. System som är enkla att komma igång med och använda är ofta designade för att vara tillgängliga från olika enheter, inklusive smartphones och surfplattor, vilket möjliggör arbete på språng. Denna flexibilitet är avgörande för att stödja moderna arbetsflöden och kan dramatiskt öka produktiviteten och samarbetet inom ett team eller mellan avdelningar.

  Användarvänligt gränssnitt2024-04-03T09:49:30+02:00

  Ett användarvänligt gränssnitt är centrala för denna enkelhet. Genom att erbjuda en ren, logisk och lättförståelig layout kan användarna navigera systemet effektivt, hitta de funktioner och information de behöver utan frustration eller förvirring. Detta är särskilt viktigt i miljöer där tid är en kritisk faktor och där användarens fokus bör ligga på arbetsuppgifterna snarare än att kämpa med komplicerad programvara.

  Förenklad onboarding2024-04-03T09:49:09+02:00

  En av de största fördelarna med en sådan lösning är att den minimerar den tid och de resurser som krävs för att få igång systemet. En intuitiv uppsättning och konfiguration innebär att även de som inte är tekniskt kunniga snabbt kan börja använda verktyget. Detta minskar behovet av omfattande utbildning och teknisk support, vilket direkt påverkar hur snabbt ett företag kan dra nytta av sin investering.

  Användargränssnitt och administrationsverktyg som uppfyller svenska myndigheters krav på spårbarhet

  Att möta svenska myndigheters krav på spårbarhet kräver att alla systemåtgärder loggas med användare och tidpunkt för att säkerställa korrekt informationshantering och dokumentera ändringar. Detta stärker transparens och förtroende och hjälper vid utredning av säkerhetsincidenter. För verksamheter underlagda strikta regler, som inom offentlig sektor och finans- och hälsovård, är det viktigt att användargränssnitt och verktyg upprätthåller lagkrav som GDPR. Lösningar som förenar användarvänlighet med sträng spårbarhet och kraftfulla verktyg stödjer effektiv och regelkonform informationshantering, vilket är avgörande för en hållbar informationsförvaltning.

  Skalbar och säker lagring på våra egna servrar i Sverige

  Lokal lagring av information på servrar i Sverige erbjuder fördelar i säkerhet, dataintegritet och efterlevnad av lokala lagar, med strikt svensk jurisdiktion som ger skydd mot mindre fördelaktiga internationella dataskyddslagar. En skalbar och anpassningsbar arkivlösning är vital för företag som siktar på hållbar och flexibel dokumenthantering, möjliggörande tillväxt utan infrastrukturella begränsningar i en ständigt föränderlig affärsmiljö.

  Stämpel med texten "Servrar i Sverige"

  Vanliga frågor om Visual Archive och SaaS

  Vilka fördelar har det att behålla data inom landets gränser och på företagets egna servrar?2024-04-03T17:12:51+02:00

  Genom att göra detta maximeras kontrollen över informationen, och företaget kan implementera specifika säkerhetsåtgärder och protokoll för att minska risken för dataintrång och läckage.

  Varför underlättar lokal lagring av data efterlevnaden av dataskyddslagar som GDPR?2024-04-03T17:12:50+02:00

  Genom att lagra data lokalt kan företag vara säkra på att de hanterar personuppgifter i enlighet med lokal lagstiftning, vilket underlättar efterlevnaden av lagar och regelverk som GDPR.

  Vad är fördelen med lokal lagring på egna servrar när det gäller prestanda och åtkomst till data?2024-04-03T17:12:50+02:00

  Lokal lagring på egna servrar kan leda till förbättrad prestanda och snabbare åtkomst till data för användare inom landet, vilket är särskilt viktigt för företag som kräver hög tillgänglighet och snabba svarstider i sina operationer.

  Varför är kundförtroende så viktigt för företag när det gäller dataskydd och lagring av data?2024-04-03T17:12:50+02:00

  Kundförtroende är ovärderligt i dagens konkurrensutsatta marknad eftersom det kan leda till ökad lojalitet och förtroende från kunderna. Kunden är mer benägen att lita på företag som tar ansvar för sina data genom att lagra dem säkert och lokalt.

  Varför är skalbarhet viktigt för framtida tillväxt?2024-04-03T17:09:06+02:00

  En skalbar lösning möjliggör enkel utökning av lagringskapacitet och bearbetningskraft för att hantera ökande datavolymer och användarantal, vilket är avgörande för växande företag eller de med säsongsmässiga toppar i dataanvändning. Skalbarheten säkerställer att systemet kan hantera dessa förändringar effektivt, utan kostsamma och tidskrävande uppgraderingar.

  Hur bidrar flexibilitet till att möta förändrade behov?2024-04-03T17:09:10+02:00

  Flexibiliteten att anpassa systemet till förändrade krav inkluderar möjligheten att lägga till nya funktioner, integrera med andra system eller ändra arbetsflöden för att bättre stödja företagets processer, vilket gör det möjligt att snabbt reagera på marknadskrav och regleringsförändringar.

  Är Visual Archive Saas lätt att använda och administrera?2024-04-03T17:09:14+02:00

  Ja, arkivsystemet är utformat med användarvänliga administrationsgränssnitt och automatiseringsstöd för att göra det enkelt att använda och administrera. Detta minskar behovet av teknisk expertis och möjliggör snabbare justeringar, vilket ökar effektiviteten och minskar driftkostnaderna.

  Hur kan en skalbar och flexibel lösning vara kostnadseffektiv?2024-04-03T17:09:17+02:00

  Genom att endast betala för den kapacitet och de funktioner som faktiskt används undviker företag onödiga utgifter. Dessutom minimeras risken för driftstopp eller prestandaproblem, vilket kan ha ekonomiska följder.

  Är Visual Archive Saas framtidssäkrat?2024-04-03T17:09:21+02:00

  Ja, systemet är framtidssäkrat eftersom det är utformat för att vara skalbart och enkelt anpassningsbart. Det möjliggör för företaget att fortsätta att utvecklas och förbättras över tid, även när behoven förändras.

  Vad innebär ISO 9001-certifieringen för Depona och deras kunder?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 9001-certifieringen är ett bevis på Deponas engagemang för kvalitet och kontinuerlig förbättring. Genom att följa ISO 9001-standardens krav visar Depona att de arbetar enligt en strukturerad kvalitetsledningsmodell. Detta innebär att de strävar efter att uppfylla och överträffa kundförväntningar genom att förbättra sina processer och tjänster kontinuerligt. För kunderna innebär detta ökad tillförlitlighet och förtroende för Deponas produkter och tjänster.

  Hur bidrar ISO 14001-certifieringen till företagets miljöansvar och hållbarhetsarbete?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 14001-certifieringen bekräftar företagets åtagande att minska sin miljöpåverkan och främja hållbarhet. Genom att implementera ett effektivt miljöledningssystem kan företaget minimera sin operationella påverkan på miljön genom att kontinuerligt förbättra och minska avfall, energiförbrukning och utsläpp. Genom att vara ISO 14001-certifierat visar företaget sitt engagemang för att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och ta ansvar för miljön.

  Vad innebär ISO 27001-certifieringen för hanteringen av känslig information och data?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 27001-certifieringen är ett starkt bevis på fokuset på informationssäkerhet och skydd av känslig information. Genom att vara certifierade enligt ISO 27001 visar företaget att det har implementerat omfattande säkerhetskontroller och hanteringssystem för att förebygga, upptäcka och hantera säkerhetshot. Detta ger kunderna trygghet i att deras information hanteras med högsta möjliga säkerhetsstandard och skyddas mot obehörig åtkomst, ändring eller förlust. ISO 27001-certifieringen är ett viktigt steg för att säkerställa att företaget lever upp till höga krav på informationssäkerhet och ger sina kunder den säkerhet de behöver.

  Go to Top