Arkivering av journaler | Depona Visual Archive
Depona Visual Archive
Arkivering av journaler2024-04-29T11:15:11+02:00

Arkivering av journaler

Det finns detaljerade krav på hur patientjournaler ska arkiveras och göras åtkomliga, Depona hjälper er med detta såväl tids- som kostnadskrävande arbete.

Ung kvinna i kavaj

Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig

  Det här gäller för arkivering av patientjournaler

  Vårdgivare ansvarar för att verksamhetens patientjournaler behandlas i enlighet med patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter bland annat inom området hälso- och sjukvård (HSLF-FS). Enligt patientdatalagen ska patientjournaler hållas tillgängliga i tio år efter det att sista anteckning gjorts i journalen. Patientdatalagen kompletterar dataskyddsförordningen och ska tillämpas av alla vårdgivare, både i offentlig och privat regi.

  Patientdatalagen ställer detaljerade krav på vårdgivare hur patientjournaler ska arkiveras och göras åtkomliga. Krav som kan vara svåra att uppfylla för vårdgivare. Att i egen regi arkivera patientjournaler på ett strukturerat och säkert sätt är såväl tids- som kostnadskrävande.

  Kvalitativt och kostnadseffektivt sätt att arkivera

  Depona är specialister på fysisk arkivering av patientjournaler! Sedan 1999 är vi ett av de främsta företagen i norden som erbjuder arkivering och arkivtjänster. Idag finns över 5 000 företag, myndigheter, statliga bolag, kommuner, regioner (f.d landsting) och sjukhus bland våra kunder.

  Vi hjälper dig att arkivera dina patientjournaler på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt enligt kraven uppställda i patientdatalagen och kompletterande lagar och föreskrifter.

  Fysiska arkiv på sju orter

  Vi erbjuder fysiska arkiv på sju orter runtom i Sverige. Det finns alltid ett Depona-arkiv i er del av landet där din journalföring förvaras säkert och tryggt. Du gör samtidigt en insats för miljön, Deponas högkapacitetsarkiv är långt mer energisnåla än traditionella arkivutrymmen. Den begränsade mängd elektricitet som behövs till våra arkiv kommer uteslutande från vatten- eller vindkraft. Tack vare vårt unika webbaserade och användarvänliga arkivsystem Visual Archive® får du full kontroll, överblick och tillgång till era arkiv. En beställning av arkivmaterial utförs inom några få timmar.

  Vanliga frågor om arkivering av patientjournaler

  Vad innebär ISO 9001-certifieringen för Depona och deras kunder?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 9001-certifieringen är ett bevis på Deponas engagemang för kvalitet och kontinuerlig förbättring. Genom att följa ISO 9001-standardens krav visar Depona att de arbetar enligt en strukturerad kvalitetsledningsmodell. Detta innebär att de strävar efter att uppfylla och överträffa kundförväntningar genom att förbättra sina processer och tjänster kontinuerligt. För kunderna innebär detta ökad tillförlitlighet och förtroende för Deponas produkter och tjänster.

  Hur bidrar ISO 14001-certifieringen till företagets miljöansvar och hållbarhetsarbete?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 14001-certifieringen bekräftar företagets åtagande att minska sin miljöpåverkan och främja hållbarhet. Genom att implementera ett effektivt miljöledningssystem kan företaget minimera sin operationella påverkan på miljön genom att kontinuerligt förbättra och minska avfall, energiförbrukning och utsläpp. Genom att vara ISO 14001-certifierat visar företaget sitt engagemang för att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och ta ansvar för miljön.

  Vad innebär ISO 27001-certifieringen för hanteringen av känslig information och data?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 27001-certifieringen är ett starkt bevis på fokuset på informationssäkerhet och skydd av känslig information. Genom att vara certifierade enligt ISO 27001 visar företaget att det har implementerat omfattande säkerhetskontroller och hanteringssystem för att förebygga, upptäcka och hantera säkerhetshot. Detta ger kunderna trygghet i att deras information hanteras med högsta möjliga säkerhetsstandard och skyddas mot obehörig åtkomst, ändring eller förlust. ISO 27001-certifieringen är ett viktigt steg för att säkerställa att företaget lever upp till höga krav på informationssäkerhet och ger sina kunder den säkerhet de behöver.

  Go to Top