Hyr arkivyta | Depona
Depona Visual Archive
Hyr arkivyta2024-05-03T16:24:53+02:00

Arkivdepå för offentlig sektor

Depona skyddar och berikar kommuner och myndigheters historiska data med omsorg och expertis. Med över 50 offentliga aktörer vet vi att varje sektor bär på unika behov.

En glad mellanblond tjej som ler

Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig

  Nyhet! Hyr arkivyta i en arkivdepå från Depona.

  Offentliga aktörer har möjligheten att hyra egen arkivyta i flera av Deponas arkivfastigheter. När ni hyr arkivyta i en arkivdepå har Depona rollen som hyresvärd istället för tjänsteleverantör. På detta sätt har offentliga aktörer beretts en helt ny möjlighet att komplettera eller ersätta egna arkivlokaler på kort alternativt lång sikt. Depona finns alltid i huset med den säkerhet det medför, naturligtvis ger det tillgång till dess tjänsteutbud som kan avropas vid behov. Offentliga aktörer får på detta sätt det bästa av två världar: egen kontroll och kostnadseffektiv tillgång till säkrade fullvärdiga arkivlokaler.
  Flera arkivlådor lyfts ner med hjälp av gaffeltruck

  Anpassade arkivtjänster med flexibla villkor

  Depona erbjuder pålitlig och hållbar dokumentförvaring i arkivdepåer som uppfyller Riksarkivets krav, med fast årlig kostnad och inga oväntade underhållskostnader. Vårt unika upplägg tillåter valfri geografisk placering utanför LOU, med stabil förvaringsgaranti.

  Vi anpassar våra tjänster efter dina behov, erbjuder flexibla hyresvillkor och effektiviserar arkivhantering med vårt Visual Archive®-system, från packning till hämtning, för att maximera arkivpotentialen.

  Därför ska du hyra en arkivyta av Depona

  • Fast årlig kostnad, inga underhållskostnader
  • Ett långsiktigt hållbart alternativ
  • Fastighetsförhyrning omfattas ej av LOU
  • Arkivbildaren väljer arkivets geografiska placering utan risk att arkivet behöver flyttas inom 5 år

  Visual Archive® ett arkivsystem som ger dig full kontroll

  Du kan beställa

  • material och gallring
  • tomma arkivlådor
  • upphämtning

  Administrera

  • lägga till och ta bort användare
  • tilldela behörigheter

  Kommunicera

  • förslag till förbättringar
  • felanmälningar

  Vanliga frågor om kommunarkiv

  Vem bestämmer om arkiv i kommunen?2024-03-20T16:53:54+01:00

  Alla offentliga verksamheter i Sverige, både statliga och kommunala, ska arkivera enligt bestämmelserna i Arkivlagen och Arkivförordningen. Det är kommunarkivarien som tillser att reglerna efterföljs och att arkiveringen sker på ett sådant sätt att lagens tanke uppnås.

  Vilka myndigheter omfattas av arkivlagen?2024-03-20T16:53:24+01:00

  Alla statliga och kommunala myndigheter och organ omfattas av Arkivlagen. Det finns en del särskilda bestämmelser för statliga myndigheter och andra som ska följas av de kommunala organen. I Arkivlagen står det att myndigheternas arkiv ska hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och forskningens behov.

  Hur många kommuner har e-arkiv?2024-03-20T16:53:08+01:00

  Alla kommuner i Sverige har skyldighet att arkivera handlingar som uppförs eller kommer in och följa arkivlagens bestämmelser. Hur många kommuner som har e-arkiv finns det ingen uppgift om, men sannolikt kommer fler och fler kommuner att välja olika digitala lösningar för delar av sina arkiv.

  Go to Top