Vårt ESG-arbete | Depona Visual Archive
Depona Visual Archive
Vårt ESG-arbete2024-05-06T11:01:56+02:00

Vårt ESG-arbete – att leva idag som om det finns en morgondag

Environment, Social & Governance. På Depona tar vi vårt hållbarhetsarbete på stort allvar. Något vår miljö, kunder och partners har all rätt att förvänta sig.

En glad man med glasögon

Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig

  Deponas miljöengagemang och samhällsansvar i fokus

  Genomgående i allt vi gör ska vi aktivt verka för att vara ett miljövänligt företag och vi arbetar systematiskt för att minska vår miljöbelastning. Ett exempel på detta är att vi i samtliga delar av vår verksamhet endast använder fossilfri el från förnybara källor såsom vattenkraft, vindkraft, solkraft och biobränsle.

  Vägledande principer för vårt miljöarbete ska vara ”sparsamhet, förnybarhet, nedbrytbarhet och sortbarhet”. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vår målsättning är att kontinuerligt upprätthålla miljöcertifiering enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.

  Som ett led i vårt sociala arbete så är Depona vänföretag till den medicinska hjälporganisationen ”Läkare Utan Gränser”. Vi stödjer även välgörenhetsorganisationen ”SOS Barnbyar” som verkar för att tillvarata barns rättigheter.

  Våra arkivtjänster erbjuder en systematisk hantering, bevarande och tillgänglighet av arkivmaterial. En effektiv styrning som garanterar dataintegritet och skydd i överstämmelser med lagar och förordningar. Något som främjar en effektiv, säker och pålitlig informationsförvaltning.

  Vanliga frågor om vårt ESG-arbete

  Vad innebär ISO 9001-certifieringen för Depona och deras kunder?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 9001-certifieringen är ett bevis på Deponas engagemang för kvalitet och kontinuerlig förbättring. Genom att följa ISO 9001-standardens krav visar Depona att de arbetar enligt en strukturerad kvalitetsledningsmodell. Detta innebär att de strävar efter att uppfylla och överträffa kundförväntningar genom att förbättra sina processer och tjänster kontinuerligt. För kunderna innebär detta ökad tillförlitlighet och förtroende för Deponas produkter och tjänster.

  Hur bidrar ISO 14001-certifieringen till företagets miljöansvar och hållbarhetsarbete?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 14001-certifieringen bekräftar företagets åtagande att minska sin miljöpåverkan och främja hållbarhet. Genom att implementera ett effektivt miljöledningssystem kan företaget minimera sin operationella påverkan på miljön genom att kontinuerligt förbättra och minska avfall, energiförbrukning och utsläpp. Genom att vara ISO 14001-certifierat visar företaget sitt engagemang för att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och ta ansvar för miljön.

  Vad innebär ISO 27001-certifieringen för hanteringen av känslig information och data?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 27001-certifieringen är ett starkt bevis på fokuset på informationssäkerhet och skydd av känslig information. Genom att vara certifierade enligt ISO 27001 visar företaget att det har implementerat omfattande säkerhetskontroller och hanteringssystem för att förebygga, upptäcka och hantera säkerhetshot. Detta ger kunderna trygghet i att deras information hanteras med högsta möjliga säkerhetsstandard och skyddas mot obehörig åtkomst, ändring eller förlust. ISO 27001-certifieringen är ett viktigt steg för att säkerställa att företaget lever upp till höga krav på informationssäkerhet och ger sina kunder den säkerhet de behöver.

  Go to Top