Alla handlingar som är inkomna eller upprättade på en statlig myndighet ska bevaras i sitt ursprungliga skick. Webbplatser, både interna och externa räknas som en allmän handling upprättad av myndigheten och det är varje enskild myndighet som ansvarar för att det går att presentera och läsa information även på äldre webbplatser. Om man gör förändringar som tappar betydelsebärande data på webbplatsen räknas det som gallring.

Man behöver fundera på informationsstruktur och format redan när man planerar en webbplats så att man konstruerar den på ett sätt som möjliggör bevarande. En vägledning innehållande riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor har getts ut av E-delegationen.

Riksarkivet har utfärdat föreskrifter om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1-2, för myndigheter. RA-FS 2009:1 gäller alla typer av elektroniska handlingar och RA-FS 2009:2 innehåller tekniska krav för olika typer av elektroniska handlingar, bland annat format för bevarande av webbsidor.

Kontakta Depona för konsultation om långtidsarkivering av webbplatser.