En e-faktura är en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. Observera att en pdf-faktura inte är en e-faktura.

Hur arkivera jag en e-faktura?
Huvudregeln är att räkenskapshandlingar ska arkiveras i den form de har skapats, en e-faktura ska alltså arkiveras elektroniskt. Om man väljer att skriva ut en papperskopia av e-fakturan och arkivera denna fysiskt får man radera den digitala fakturan från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Den fysiska fakturan sparas i sju år enligt bokföringslagen. Preskriptionslagen är dock tio år.

Alla offentliga aktörer måste sedan 2018 kunna ta emot e-fakturor som följer en europeisk standard. Vid offentliga upphandlingar ställs det krav på att leverantören ska kunna skicka e-fakturor.

Kontakta Depona för att prata om e-arkiv.