Inlägg som myndigheter gör i sociala medier och som utomstående gör i dialog med myndigheten är allmänna handlingar. Inläggen på de sociala medierna bör arkiveras regelbundet, till exempel genom att föra över inläggen till ett e-arkiv. Om inläggen är många är alternativet att bevara en ögonblicksbild av mediet. För att följa arkivlagen ska det då göras ett periodiskt urval, två gånger om året, och bevara det sociala mediet elektroniskt. Vid större omdaningar eller avveckling ska det sociala mediet arkiveras, till exempel elektroniskt som skärmdumpar eller i ett e-arkiv.

Kontakta Depona om e-arkiv.