När man importerar eller exporterar varor lämnas förtullningsdokument en tulldeklaration till Tullverket. Tillsammans med deklarationen lämnas olika handlingar som styrker uppgifterna som lämnas i tulldeklarationen. Exempel på styrkande handlingar är fakturor, eventuella ursprungsintyg och transportdokument.

Alla styrkande handlingar ska tillsammans med tulldeklarationen arkiveras i fem år räknat från och med det året efter det år godset blev utlämnat. Om man har anlitat ett ombud får ombudet förvara de styrkande handlingarna i högst 30 dagar. Efter det ska handlingarna lämnas tillbaka till den som är ansvarig.

Om det finnas föreskrifter i en lag eller annan författning att vissa handlingar ska arkiveras längre än fem år gäller den föreskriften.

Depona erbjuder säker arkivering för alla typer av dokument.