Det sista steget i arkivets liv är destruktionen, som görs i samband med att arkivet gallras. Destruktionen kan hanteras på olika sätt, eller på olika nivåer av sekretess. Den enklaste formen är att pappret strimlas och skickas på återvinning. Vid sekretessdestruktion skickas det gallrade materialet i låsta transporter till bevakade destruktionsanläggningar där materialet strimlas i mycket små fraktioner för att sedan balas och skickas på återvinning.
Depona erbjuder alla kunder en trygg och säker destruktion av gallrat material.