Ett e-Arkiv med digitala filer fungerar som ett fysiskt arkiv, där de digitala flödena ordnas och görs sökbara som i ett fysiskt arkiv. Ett annat användningsområde för e-Arkivet är att göra fysiska volymer tillgängliga för fler användare, då skannar man de fysiska volymerna och sparar i e-Arkivet. I ett e-Arkiv är dokumentet låst så att användaren inte kan ändra det. Ändringar sparas i stället ner som ett nytt dokument med eget unikt ID och då finns spårbarhet om vilka förändringar som gjorts. e-Arkivet används även i många fall då dokument blir inskannade för att användarna ska få snabb tillgänglighet men originalen måste finnas kvar av juridiska skäl.

Depona erbjuder en kvalificerad e-Arkiv-lösning för alla behov.