Det finns inga krav på att det egna företaget måste arkivera sina handlingar på företaget. Det är fullt möjligt att använda sig av en extern arkivtjänst. Men det går aldrig att avtala bort ansvaret för det egna arkivet. Det innebär till exempel att den som har upprättat handlingen är ansvarig för att den finns kvar så länge som till exempel bokföringslagen säger. Kontakta Depona för att få förslag på hur ditt arkiv kan förvaras externt på ett säkert sätt.