Numerisk arkivering innebär, till skillnad mot alfabetisk arkivering, att man sorterar och arkiverar sina dokument i till exempel datum- eller nummerordning. Det är alltså siffrorna som styr informationsstrukturen.  Denna metod kan vara bra att nyttja när det gäller fakturor, kvitton eller daterade händelser som man vill arkivera i kronologisk ordning. Tillvägagångsättet är användbart i verksamheter som använder numrering i sina akter och det numeriska systemet gör att återsökningen blir enkel.

Kontakta Depona om du letar efter en arkivkonsult.