Gallring

Gallring

Gallring i ett arkiv innebär att man sovrar sådant material som man inte längre vill arkivera. Olika typer av material arkiveras olika länge, det kan röra sig från 3 år till 100 år. Gallringstiden för offentliga arkiv regleras i arkivförordningen och för privata arkiv är det lagstiftningen, till exempel bokföringslagen och preskriptionslagen, som styr hur länge man bör arkivera. I samband med att man gallrar i sitt arkiv behöver man även titta på hur destruktionen ska hanteras.
Depona hanterar kundens arkiv under hela livscykeln – från arkivering till gallring och destruktion.

2020-03-17T14:35:27+00:0024 mars 2020|

Kontakta oss

Kontakta oss

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close