Arkivering av fysiska och digitala dokument är vår specialitet.

Oavsett anledningen till att ni vill spara er information är det av stor vikt att risken för skador minimeras, att säkerheten är hög och att behöriga personer har smidig, omedelbar tillgång till informationen när den behövs, levererat i önskat format, fysiskt eller digitalt.

Oavsett anledningen till att ni vill spara er information är det av stor vikt att risken för skador minimeras, att säkerheten är hög och att behöriga personer har smidig, omedelbar tillgång till informationen när den behövs, levererat i önskat format, fysiskt eller digitalt.

Att i egen regi arkivera strukturerat och säkert kräver ekonomiska resurser för speciella lokaler och arbetstid för att upprätthålla en acceptabel nivå. Depona är specialiserat på arkivförvaltning och i koncernen ombesörjer vi sedan 35 år ett stadigt ökande antal verksamheters arkivering.

Det vi sett genom åren är att det absolut mest centrala gällande arkivering oavsett typ av arkiv eller arkivtid är ett strukturerat, ändamålsenligt arkiv där inget oönskat kan inträffa. Där beställningar sker utan omvägar som inte kräver detaljkunskap av beställaren och att processen är så smidig att det är trevligt att arkivera och nyttja sitt arkivmaterial. När ni upplever arkivet som en tillgång och säkert har ni lyckats!