Södertälje är ett nav i många bemärkelser, inte minst för arkivförvaltning.

Sedan år 1999 har företag, organisationer och myndigheter anförtrott Depona med sitt arkivmaterial i denna region. Dotterbolaget Svenskt Arkiv är aktivt i Stockholm sedan 1976.

Arkivet för Stockholm är placerat i Södertälje och är ett av de mest mångsidiga med en bred kunskapsbas och stor skicklighet.

Det inte endast ett betydande arkiv med vår största logistikfunktion utan inrymmer även Deponas projektskanningsverksamhet samt dotterbolaget ABM Produkter Sverige AB som är specialiserat på arkivprodukter för Arkiv, Museer och Bibliotek.

Gatuadress:
Brännarevägen 13
151 55 Södertälje

Telefon:
08-550 139 26