2015-04-20

Arkivariekonsult

Vi har det stora nöjet att presentera Depona´s egenanställda arkivarie, Dick Öhman.

Dick har stor erfarenhet som arkivarie inom näringslivet såväl  som inom statlig förvaltning.

Vi är mycket glada att knyta denna kompetens till Depona och att Ni har tillgång till senior arkivariekompetens på konsultbasis genom Depona.