2019-01-22

Depona förvärvar Safe Box

Depona AB har vid årsskiftet förvärvat Safe Box AB som nu kommer att ingå i Deponakoncernen som ett helägt dotterbolag. I affären ingår nybyggda och Riksarkivklassade (RA-FS 2013:4) arkivlokaler i Upplands Väsby, strax norr om Stockholm.

Förvärvet kommer att ytterligare stärka Deponas position på marknaden och ger ökade möjligheter att möta kundernas behov av arkivlokaler och arkivtjänster av yttersta klass. Verksamheten kommer även fortsatt att bedrivas i bolaget Safe Box AB, ett bolag och varumärke som är väl inarbetat sedan 30 år.