Depona bidrar årligen med över 25 000 000 kr till trygghet och välfärd.

Det motsvarar till exempel 225 gymnasieplatser, 969 hjärtinfarktsoperationer

eller hela 797 000 skolluncher!

Se www.sverigetarmatchen.se  för mer intressant information om

betydelsen av konkurrenskraftiga företag för Sveriges välfärd.

728x60_DeponaAB_2f5124a2-2fcd-4179-8d52-1639fa7c8a5b[1]