2013-11-28

Depona tar matchen

Depona bidrar årligen med över 25 000 000 kr till trygghet och välfärd.

Det motsvarar till exempel 225 gymnasie­platser, 969 hjärtinfarkts­operationer

eller hela 797 000 skolluncher!

Se www.sverigetarmatchen.se  för mer intressant information om

betydelsen av konkurrens­kraftiga företag för Sveriges välfärd.

728x60_DeponaAB_2f5124a2-2fcd-4179-8d52-1639fa7c8a5b[1]