Heikkinen & Puljula OY, ett väletablerat finskt arkivföretag, är Deponas senaste nordiska förvärv. Företaget erbjuder arkivtjänster på fem platser i Finland. Förutom tre arkiv i Helsingfors finns även arkiv i Rovaniemi och Kuopio. Med förvärvet förstärker Depona sitt erbjudande i Finland och erbjuder nu fysisk arkivering för hela landet.