2015-12-23

Depona önskar er en God Jul!

mejlfot_fältpartner_2016

Att vi som bor i ett land, förskonat från det mesta av världens elände, skall hjälpa till efter förmåga tycker vi är en självklarhet.

Därför har Depona överlämnat 250 000 kr till ”Läkare utan gränser” vilket gör Depona till en av deras fältpartner´s för 2016 vilket är vårat femte år i rad som fältpartner.

Läkare utan gränser gör en stor och mycket viktig insats med att ge både akut och långvarig hjälp vid natur- och svältkatastrofer, vid epidemier, flyktingkatastrofer och med att ge medicinskt bistånd till civilbefolkningen i krigshärjade områden.

Ofta arbetar deras sjukvårdspersonal under primitiva förhållanden och i oroliga delar av världen med risk för både hälsa och säkerhet.

Vi vet att vår julgåva kommer att hjälpa många människor som har det mycket svårt. Det är därför med glädje vi bidrar med en liten del till detta viktiga arbete.

Några konkreta exempel hämtat från https://lakareutangranser.se/ på vad ett bidrag är värt och kan räcka till är:

100 000 kronor räcker till fyra tältsjukhus på 45 kvadratmeter som kan användas till klinik eller operationssal.

50 000 kronor räcker till medicinsk utrustning och läkemedel för att bistå 8 000 personer i ett flyktingläger med primärvård under en tremånadersperiod.

25 000 kronor räcker till utrustning för att förlösa 275 barn på ett säkert sätt.

15 000 kronor räcker till en dos mässlingsvaccin till 6510 barn.

2 500 kronor räcker till stelkrampsvaccin till 500 gravida kvinnor.

1 035 kronor räcker till hivmediciner i ett år till en patient.

270 kronor räcker till energirik specialmat till ett undernärt barn i fem veckor.

Om du är mer intresserad av vad Läkare utan gränser arbetar med kan du läsa om deras insatser på hemsidan: https://lakareutangranser.se/

Depona kan också med glädje meddela att Dotterbolaget Arkivservice Svenskt Arkiv AB skänker 150 000 kronor till SOS Barnbyar.

Vi alla på Depona önskar dig en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Logo_Faltpartner_2016_sv