2016-02-01

Utökade On-Site tjänster

Depona utökar On-Site tjänsterna för digitalisering.

När ni vill skanna er dokumentation som används dagligen kan den bästa lösningen vara att Depona kommer till er.

Aktivitetsbaserade kontor är ett tydligt exempel där ett digitalt arbetssätt är en förutsättning för framgång och vi bistår organisationer i denna process.

Med hjälp av Deponas On-Site tjänst möjliggör vi nu bland annat ett helt digitalt arbetssätt för 150 teknikkonsulter i Malmö.

Nu är det lättare än någonsin att dra full nytta av Deponas expertis och system!