2017-11-06

Depona satsar och växer i Finland

Depona har den 1 november 2017 förvärvat det finska arkivföretaget Suomen Arkistointipalvelu OY. Företaget är etablerat i Helsingfors sedan början 1990-talet och är en välkänd aktör på den finska arkivmarknaden.

Suomen Arkistointipalvelu OY kommer att fortsätta sin verksamhet under samma varumärke som tidigare och blir ett helägt dotterbolag till Depona OY. Driften flyttas från nuvarande lokaler till Deponas nya arkiv i Vanda, strax utanför Helsingfors.

Förvärvet av Suomen Arkistointipalvelu OY är en del av Deponas strategi för att öka sin närvaro på den nordiska marknaden. VD för det finska bolaget Depona OY är Johan Litens.