Den nya dataskyddsförordningen – GDPR – ställer hårdare krav på hur organisationer hanterar sina personuppgifter. Detta gäller personuppgifter som är lagrade elektroniskt, men även på mikrofilm, mikrofiche eller papper.

Depona hjälper till med strategier och praktisk hantering så att ni ska kunna säkerställa att ni följer den nya förordningen, även när uppgifterna finns på mikrofilm eller mikrofiche. Det gäller bland annat att ha kontroll på var dokumenten finns, veta hur ni går till väga för att ta fram uppgifter om de registrerade och ha koll på att uppgifter raderas.

Vill ni ha hjälp att efterleva GDPR?
Maila oss på [email protected]